• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

top text-he

שמן זית אליעד

Unique Qualities

כרמי הזיתים של  אליעד בית בד בגולן  נטועים בדרך חדשנית ומעוצבים בגיזום והדליה, במטרה לאפשר מסיק באמצעות מוסקות מכאניות בעלות הֶספֵק מסיקה גבוה וללא מגע יד אדם. הודות לכך ניתן למסוק את הזיתים בתיזמון מיטבי, בשלב בשלוּת הפרי, להפקת שמן זית איכותי.

 

השילוב המיוחד של הֶספֵק המסיקה הגבוה של המוסקות המכאניות, הימצאותו של בית הבד בקרבת הכרמים (במרחק של כעשרה קילומטרים בלבד), וההספק הגבוה של מערך עצירת השמן בבית הבד, מקצר משמעותית את משך הזמן שבין מסיקת הזיתים לשלב אחסון השמן במכלים, לשלוש שעות. פרק הזמן שעובר בין השלבים הללו הוא אחד המדדים החשובים ביותר בקביעת רמת חומציות השמן ואיכותו.

 

 באליעד בית בד בגולן  הזיתים אינם נאלצים להמתין בין שלב לשלב לאורך התהליך ובשל כך מופק מהם, בכבישה קרה ובסחיטה יחידה, שמן זית כתית מעולה (Extra Virgin), ברמת חומציות נמוכה מאוד.

שמן זית אליעד הינו בעל תו איכות מענף הזית במועצת הצמחים.

 

טכנולוגיה עדכנית

איכותו של שמן הזית נבחנת בטעמיו, בארומה שלו וברמת חומציותו. את הטעם והארומה קובעים זן הזית שממנו מופק השמן, סוג הקרקע והאקלים. רמת החומציות נקבעת על ידי תהליך הפקת השמן וסוג בית הבד.

 

בתי בד בעולם מתחלקים לשני סוגים עיקריים: בתי בד של שלוש פעימות ובתי בד של שתי פעימות. בבתי בד מהסוג הראשון הזיתים נלחצים ומופרדים לשמן, גפת יבשה ומים. בשיטה זו מוסיפים מים כחלק מהתהליך, ואלה "שוטפים" גם חלק מהטעמים ומהארומה של השמן. בשונה מכך,  באליעד בית בד בגולן , בית בד של שתי פעימות, הזיתים נלחצים ומופרדים לשמן וגפת רטובה. כך שומר השמן על טעמיו ועל הארומה שלו, ואיכות השמן המופק גבוהה יותר.

 

בנוסף למערך המיכון המשוכלל לעצירת השמן, מתוצרת Pieralisi האיטלקית,

מצויד  אליעד בית בד בגולן  במכונות בִקבוק מתקדמות מתוצרת Polaris האיטלקית, המאפשרות בִקבוק של בקבוקים ופחים בצורות ובגדלים שונים, המכילים בין 100 מיליליטר לשני ליטרים. הייחוד העיקרי של מכונות הבִקבוק הללו מתבטא בשלב שבו מנוקז האוויר מהבקבוק ומוחלף בגז חנקן, למניעת התחמצנות השמן בבקבוק.