• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

top text-he

בית בד ירוק

 

 אליעד בית בד בגולן  תוכנן כמפעל מודרני המחויב להקפדה יתרה על תקינה, עמידה בסטנדרטים בינלאומיים ורגישות לאיכות השמן, כמו גם לשמירה קפדנית על איכות הסביבה. לבית הבד אישורי תקינה של משרד הבריאות והמשרד לאיכות הסביבה. בעזרת חשיבה חדשנית ותכנון מוקדם של טובי המומחים בישראל, יזם המפעל פתרונות ירוקים לתהליך הפקת השמן ולניצול תוצריו.

 

תוצרי תהליך העצירה הם שמן וגפת רטובה. הגפת הרטובה, שבתהליך משנִי הוצאו ממנה חרצני הזיתים, משונעת למפעל ביו-גז, שנמצא בדרום רמת הגולן, שם מסבים אותה לגז המשמש לייצור חשמל. גם החרצנים שהופרדו מהגפת מנוצלים באופן ידידותי לסביבה, ומשמשים כחומר הסקה לתנורים, לרבות תנורי בית הבד האחראים על שמירת טמפרטורת המים במפעל.

 

על גג  אליעד בית בד בגולן  מותקנת מערכת סולארית, המשמשת להפקת חשמל מאנרגית השמש.