• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

top text-he

המוצרים שלנו

Our products

 

בכרמי הזיתים של אליעד בית בד בגולן גדלים ומטופחים ארבעה זנים של עצי זיתkorenieki
קורנייקי Koroneiki

זית שמקורו בדרום יון, שפריו קטן וטעם

השמן המופק ממנו עדין.

 __________________________________________________________________________

 

 

Arbekina
ארבקינה Arbequina

זית ספרדי שנדד במאה ה-17 מארץ ישראל לאנדלוסיה,

שטעם השמן המופק ממנו עדין ונטול חריפות ומרירות.

 

 __________________________________________________________________________

 אסקל Askal

זית פרי פיתוח ישראלי, שטעם השמן המופק ממנו חריף, ארומטי ובעל גון מעט מריר ואיכותו גבוהה במיוחד.

 __________________________________________________________________________

 

 

Coratinaקורטינה Cortina

זית שמקורו בדרום איטליה,

שטעם השמן המופק ממנו פירותי חזק ומעט מריר ואיכותו גבוהה במיוחד.

 __________________________________________________________________________

 

 

Picholine
פישולין Picholine

זית שמקורו בדרום צרפת, שטעם השמן המופק ממנו פירותי-עשבוני עם מרירות קלה ואיכותו גבוהה במיוחד.

 __________________________________________________________________________

 

 

שמן הבית/בלנד

לאחר שהשמנים מהזנים השונים נעצרו ואוחסנו במכלים, וטעמם התייצב, נטעם כל שמן. הטעם, הארומה והמרקם של כל שמן חד-זני מוערכים בתהליך של הערכה חושית. חלק מהשמן מבוקבק כשמן חד-זני, השומר על הטעמים והארומה המאפיינים את זן הזית שממנו הופק, וחלק מהשמן נמזג לשילוב בין-זני (בלנד), המוליד שמן איכותי, עשיר ומפתיע – זהו שמן הבית של  אליעד בית בד בגולן .